Rolnictwo biodynamiczne - filozofia zakłada, że na cykl życiowy roślin i zwierząt istotny wpływ mają siły przyrody, rytmy kosmiczne. Są one uwarunkowane układem konstelacji gwiezdnych, faz księżyca oraz aktywności słońca. W związku z tym w rolnictwie biodynamicznym obok ogólnych zasad rolnictwa ekologicznego musi być przestrzegany kalendarz agrotechniczny, który jest opracowany oddzielnie dla każdego roku. Dodatkowo korzystne obok sił przyrody może być wspomaganie przez stosowanie preparatów biodynamicznych. Wymienia się tu osiem pożywek 500 - 507 sporządzonych głównie z ziół. Są to preparaty o działaniu homeopatycznym stosowane w bardzo małych dawkach tzn. kilka gramów na hektar, bezpośrednio na glebę, łany roślin lub w formie wkładek do stosów kompostowych. W wielu krajach rolnicy biodynamiczni tworzą oddzielne organizacje, związki producentów.

Czynniki decydujące o wielkości i jakości plonu w rolnictwie biodynamicznym

 

http://republika.pl/radkowal